Pareiškėjai raginami atnaujinti valdų duomenis

Pareiškėjams, deklaruojantiems žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, taip pat paramos gavėjams pagal su plotu susijusias kaimo plėtros programų priemones primename, kad iki metų pabaigos būtina atnaujinti valdos registracijos duomenis. Šiemet dar neatnaujinusieji savo valdos duomenų turėtų suskubti tai padaryti iki gruodžio 31 dienos.

Skirdama Europos Sąjungos (ES) ir valstybės paramą, Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) vadovaujasi Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) administruojamuose registruose ir informacinėse sistemose pateikiamais pareiškėjų duomenimis. Duomenis ŽŪIKVC teikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir naudmenų valdų registras (Valdų registras), todėl svarbu, kad ūkininkai laiku atnaujintų savo valdų informaciją. Atnaujinti valdos registracijos duomenis Valdų registre privaloma kartą per kalendorinius metus.

Jei įvyko pasikeitimų, susijusių su valda, pavyzdžiui, pasikeitus valdytojui, partneriui, pagrindinei ekonominei veiklai ar bet kuriam žemės sklypui, duomenis Valdų registre būtina atnaujinti per 30 dienų. Dokumentus, kuriais įrodomi pasikeitimai, galima pateikti seniūnijos, konsultavimo biuro darbuotojui arba teikti rašytinį prašymą ir atitinkamų valdos duomenų pakyčius patvirtinančių dokumentų kopijas ŽŪIKVC.
Seniūnijos arba konsultavimo biuro darbuotoją būtina informuoti ir tuo atveju, jeigu nuo paskutinio duomenų Valdų registre atnaujinimo iki paraiškos pateikimo su valda susijusių pasikeitimų nebuvo. Tada paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) nurodoma, kad pareiškėjas atnaujina valdos duomenis.

Vėluojant kyla rizika prarasti paramą

Nors sankcijų už pavėluotą valdos duomenų registraciją nenumatyta, laiku valdų duomenų neatnaujinę pareiškėjai rizikuoja prarasti teisę į jiems priklausančią paramą.

Laiku neatnaujinus valdos duomenų, ŽŪIKVC gali inicijuoti valdos išregistravimą. ŽŪIKVC išregistravus valdą iki einamųjų metų gruodžio 31 d., pareiškėjas prarastų teisę į jam priklausiusią paramą. Tuo atveju, kai iki šios datos pareiškėjui parama ar jos dalis jau išmokėta, pareiškėjas privalėtų lėšas grąžinti. Tačiau šis reikalavimas netaikomas Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ dalyviams.

Jei valdos duomenys neatnaujinami trejus metus iš eilės arba mirus valdytojui ir per devynis mėnesius neatsiradus paveldėtojui, kuris tęstų ekonominę veiklą, ŽŪIKVC turi teisę savarankiškai išregistruoti valdą. Išregistruotinos valdos peržiūrimos kiekvienų kalendorinių metų pradžioje.

Paskelbė Ignalinietis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *